Projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych

Przykładowe realizacje

W ciągu ostatnich 10 lat działalności wykonaliśmy dokumentacje projektowo-kosztorysowe instalacji i przyłączy dla ponad 1000 budynków o różnym przeznaczeniu: mieszkalne wielorodzinne, użyteczności publicznej, biurowe, zamieszkania zbiorowego, przemysłowe, laboratoryjne. Poniżej przedstawiamy nasze przykładowe realizacje:

Ministerstwo Sprawiedliwości, ul. Chopina 1, Al. Ujazdowskie 19, Al. Róż 2, Warszawa. Projekt dostosowania zabytkowych budynków Ministerstwa do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa. Projekty wymiany sieci kanalizacyjnej, instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Szucha 14, Warszawa. Inwestor: Centrum Usług Wspólnych Instytucja Gospodarki Budżetowej. Projekt modernizacji instalacji wewnętrznych i węzła cieplnego.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Wydział Rzeźby. Projekt architektoniczny - Vostok Design. Zastosowano trójwymiarowe modelowanie informacji o budynku (BIM) w Autodesk Revit MEP.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, Warszawa. Projekty sieci ciepłowniczych, przyłączy i węzłów cieplnych na obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków.

PGNiG Termika S.A. (dawny Vattenfall Heat Poland S.A.).
Umowa ramowa na obsługę projektową w zakresie sieci ciepłowniczych, przyłączy, instalacji wewnętrznych od 04.2010r.

 

KONESER. Zespół zabudowy wielofunkcyjnej na obszarze dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser o powierzchni 5 ha. Inwestor: BBI Development NFI S.A. Projekt architektoniczny: Juvenes Projekt Sp. z o.o.

Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rewitalizacja budynków przy ul. Grzesiuka 6, 8, 9 w Warszawie w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Budynek laboratoryjny Zakładu Chemii Wody. Technologia urządzeń, projekty branży sanitarnej i elektrycznej. 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, Warszawa. Wielobranżowa dokumentacja adaptacji pomieszczeń na potrzeby laboratorium sterylizacji.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dokumentacja sieci ciepłowniczej, przyłączy, węzła cieplnego, nadzór autorski.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” w Warszawie.
Projekty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla 75 budynków oraz wymiany instalacji gazowych dla 41 budynków.

Spółdzielnia Mieszkaniowo – Budowlana „Imielin” w Warszawie.
Projekty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla 34 budynków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Legionowie.
Projekty wymiany instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla 32 budynków. 

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ.
Projekty sieci ciepłowniczej, przyłączy, węzłów cieplnych, instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych dla budynków przy ul. Białostockiej 6 i 8.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Projekt remontu instalacji wentylacji w budynku kraty mechanicznej na terenie oczyszczalni ścieków „Dębe”.

Myoni Development Sp. z o.o. „Apartamenty Boryszewska”.
Projekty branży sanitarnej i elektrycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

"Osiedle Majowa" - kompleks 7 budynków wielorodzinnych z garażami podziemnymi w Otwocku Świdrze przy ul. Majowej. Inwestor i projekt architektoniczny: Jankowski Pulchny Sp. z o.o.

"Nowe Miasto Pruszków" etap 1A, ul. Sienkiewicza, Pruszków. Inwestor i projekt architektoniczny: Jankowski Pulchny Sp. z o.o.

Mostostal Warszawa S.A.
Dokumentacja projektowa sieci ciepłowniczej i gazowej na terenie Instytutu Energetyki w Warszawie.

Prestige Auto Sp. z o.o. Salon samochodowy Toyota Okęcie. Projekt przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej DN400, przyłącza i węzła ciepłowniczego.

 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Mariańskiej 1 w Warszawie w zakresie branży sanitarnej i elektrycznej.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energetyka” w Warszawie. Dostosowanie 8 budynków wysokich do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża.
Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji węzła dla zabytkowej siedziby PCK przy ul. Mokotowskiej 14 w Warszawie.

 

Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13. Inwentaryzacja, projekty budowlane, projekty wykonawcze w zakresie branży sanitarnej.

Restauracja Belvedere - Cafe Łazienki Królewskie. Projekt modernizacji restauracji w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Salon samochodowy Toyota Okęcie. Projekt przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej DN400, przyłącza i węzła ciepłowniczego.

Budynek biurowy "Kolmex", ul. Grzybowska 80/82. Projekt przyłącza sieci cieplnej oraz projekt organizacji ruchu dla potrzeb przebudowy sieci cieplnej.

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Projekt wymiany centralnego ogrzewania, doposażenia w centralną ciepłą wodę, wentylacji i klimatyzacji Sali Senackiej, projekty sieci ciepłowniczych, przyłączy i węzłów cieplnych na obszarze objętym ochroną Konserwatora Zabytków.

                 

                                                                          

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.