• sieci, przyłącza
  i węzły cieplne

  projekt

  montaż

  serwis

 • sieci, przyłącza
  i węzły cieplne

  projekt

  montaż

  serwis

 • sieci, przyłącza
  i węzły cieplne

  projekt

  montaż

  serwis

O NASZEJ FIRMIE

Firma Ekoprojekt została założona 24 lutego 2003 roku.
W wyniku dynamicznego wzrostu została przekształcona w 2008 roku w Ekoprojekt Sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 585 000 zł. Podstawową działalnością spółki jest projektowanie i wykonawstwo sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych na terenie Polski. Naszymi klientami są koncerny energetyczne, koncerny budowlane, deweloperzy, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, z którymi budujemy trwałe, lojalne i uczciwe relacje handlowe.

Jesteśmy jednym z głównych projektantów i wykonawców węzłów, sieci i przyłączy ciepłowniczych na terenie Warszawy. Mamy zawarte długoletnie umowy ramowe z:

Dystrybutorem ciepła w Warszawie - Veolia Energia Warszawa S.A (wcześniej Dalkia Warszawa S.A, wcześniej SPEC) - umowa ramowa na obsługę projektową w zakresie sieci i przyłączy ciepłowniczych od 2014r.
Umowa ramowa na wykonanie budowy węzłów cieplnych na terenie Warszawy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych od 2016r.

Producentem ciepła dla Warszawy - PGNiG TERMIKA S.A. (dawniej Vattenfall Heat Poland S.A. ) - umowa ramowa na obsługę projektową w zakresie sieci ciepłowniczych, przyłączy i instalacji wewnętrznych od 2010r.

Zapoznaj się z naszą ofertą

 

Nasza oferta obejmuje projektowanie i wykonawstwo w następującym zakresie:

 • sieci ciepłownicze
 • przyłącza ciepłownicze
 • węzły cieplne
 • instalacje centralnego ogrzewania
 • instalacje centralnej ciepłej wody
 • sieci i przyłącza wodociągowe
 • sieci i przyłącza kanalizacyjne
 • sieci i przyłącza gazowe
 • instalacje wodno - kanalizacyjne
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje elektryczne
 • instalacje gazowe
 • kosztorysy

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, załatwiamy w imieniu Inwestorów wszelkie formalności, czasochłonne uzgodnienia z gestorami sieci oraz jednostkami administracji publicznej, w tym:

 • uzyskanie warunków i danych technicznych od gestora sieci
 • uzyskanie map do celów projektowych oraz wypisu z rejestru gruntów
 • uzgodnienie trasy przyłącza na Naradzie Koordynacyjnej (dawny ZUD)
 • uzyskanie zgód właścicielskich, decyzji lokalizacyjnych w Urzędzie Dzielnicy, Skarbie Państwa, ZDM
 • uzyskanie dodatkowych pozwoleń i decyzji jeżeli są wymagane, np. od SKZ, PKP, ZTM, TW, itp.
 • uzyskanie opinii rzeczoznawcy d/s BHP, higieniczno-sanitarnych, p. pożarowych
 • uzgodnienie projektów u gestora sieci
 • wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy
 • wykonanie i zatwierdzenie projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą
 • wykonanie i zatwierdzenie projektu gospodarki zielenią
 • przygotowanie wniosku i uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy

Każdy projekt dostosowujemy do rzeczywistych warunków usytuowania inwestycji, wytycznych projektowych oraz oczekiwań Inwestora. Zawsze bierzemy pod uwagę ekonomiczne względy inwestycji i staramy się wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.

 

 

Realizacje

 • Veolia Energia Warszawa S.A.

  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz węzłów cieplnych, w związku z likwidacją węzłów grupowych dla 93 budynków na terenie Warszawy.

 • Mennica Polska

  Wykonanie 3-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy 1287,1 kW w budynku Mennicy Polskiej przy ul. Annopol 3 w Warszawie

 • Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

  Opracowanie dokumentacji projektowych dwóch węzłów cieplnych dla budynku Hali Napraw oraz Budynku Socjalnego w Oddziale Przewozów R-3 „Ostrobramska” przy ul. Ostrobramskiej 38 w Warszawie oraz 3-funkcyjnego węzła cieplnego o łącznej mocy 4042,8 kW wraz z instalacjami wewnętrznymi w obiekcie przy ul. Redutowej 27 w Warszawie

 • Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus” w Warszawie

  Projekty modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla ponad 100 budynków, wymiany instalacji gazowych dla 41 budynków, obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną dla 105 węzłów cieplnych, wymian instalacji elektrycznych dla 19 budynków i innych.

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Al. Szucha 14, Warszawa
  Inwestor: Centrum Usług Wspólnych Instytucja Gospodarki Budżetowej
  Projekt modernizacji instalacji wewnętrznych i węzła cieplnego

 • Urząd Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy

  Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji węzła cieplnego w LXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

  Opracowanie dokumentacji projektowych wymiany sieci kanalizacyjnej na terenie 2 dziedzińców wewnętrznych , wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wymiany poziomów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku oraz na terenie dziedzińców na obszarze Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25 w Warszawie

 • Restauracja Belvedere Cafe Łazienki Królewskie

  Opracowanie projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Poborzańskiej w Warszawie

  Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz instalacji węzła cieplnego dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Poborzańskiej w Warszawie

 • Salon samochodowy Toyota Okęcie

  Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej DN400, przyłącza i węzła ciepłowniczego

 • Uniwersytet Warszawski

  Opracowanie dokumentacji projektowej remontu węzła cieplnego w Pałacu Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie

 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy

  Opracowanie dokumentacji projektowych pięciu dwufunkcyjnych węzłów cieplnych dla budynków przy ul. Radzymińskiej 8, 53, 55/57, 59 oraz 60 w Warszawie

 • Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

  Opracowanie dokumentacji projektowej sieci i przyłącza wodociągowego dla budynku przy ul. Białobrzeskiej 4 i 4a w Warszawie

 • Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny

  Opracowanie dokumentacji projektowych trzech 3-funkcyjnych węzłów cieplnych o poszczególnych mocach: węzeł w bloku B – 2975 kW, węzeł w bloku D – 3876 kW, węzeł w bloku E – 2920 kW w budynku Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha 1a w Warszawie

 • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

  Opracowanie dokumentacji projektowych dwóch węzłów cieplnych dla budynku przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

 • DEXTERUS Konsorcjum Zarządców Nieruchomości

  Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza i sieci wodociągowej dla obiektu przy ul. Elektoralnej 16/22 w Warszawie

 • City Homes Sp. z o. o.

  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem sieci i przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 42 w Warszawie

 • Hema-Dom Zarządzanie Nieruchomościami

  Opracowanie dokumentacji projektowej 2-funkcyjnego węzła cieplnego o mocy 306 kW wraz z przyłączem sieci cieplnej i instalacją centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Karolkowej 64 oraz węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci cieplnej oraz instalacją centralnego ogrzewania dla budynku przy ul. Dzielnej 7B w Warszawie

 • Fundacja Rozwoju

  Opracowanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego wraz z przyłączem do sieci cieplnej dla budynku przy ul. Ciołka 15 w Warszawie

BIAŁE CERTYFIKATY

ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ („BIAŁE CERTYFIKATY”)
 

Za zrealizowanie robót na podstawie naszych projektów przysługują świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), stanowiące prawa majątkowe notowane na giełdzie. Według nowej Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. wnioski o wydanie świadectw można składać na przedsięwzięcia planowane, czyli przed rozpoczęciem realizacji robót. Natomiast inwestycje już zakończone w latach 2014 – 2016 można zgłaszać tylko do 30 września 2017 roku.

Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie uzyskania i sprzedaży świadectw  efektywności energetycznej w zamian za wynagrodzenie za sukces, określane indywidualnie dla każdej inwestycji. W naszym wynagrodzeniu uwzględnione są wszystkie koszty związane z realizacją kompleksowej usługi, w tym: wykonanie audytów efektywności energetycznej, przygotowanie i złożenie w URE kompletnych wniosków, reprezentowanie Państwa w całym procesie, wszelkie koszty związane z uzyskaniem, wydaniem i sprzedażą świadectw efektywności energetycznej, w tym opłaty za pełnomocnictwa, opłaty za prowadzenie rachunku maklerskiego, prowizja dla biura maklerskiego i inne. Przejmujemy pełne ryzyko biznesowe powodzenia całego procesu – wynagrodzenie otrzymamy tylko wówczas, gdy pieniądze z uzyskanych i sprzedanych białych certyfikatów wpłyną na Państwa konto.

Przykładowe przedsięwzięcia, za które można uzyskać białe certyfikaty:

 • Modernizacja lub wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 • Modernizacja lub budowa nowego węzła cieplnego
 • Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu lub stropodachu
 • Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej
 • Modernizacja opraw oświetleniowych lub źródeł światła

Więcej informacji na temat działania systemu białych certyfikatów uzyskacie Państwo pobierając „Podręcznik – system białych certyfikatów w Polsce”. W tym celu proszę kliknąć na poniższy link: 

Plik z podręcznikiem.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

Działalność badawczo - rozwojowa

Ekoprojekt istnieje aby ułatwiać ludziom dostęp do ekologicznych i ekonomicznych systemów ogrzewania oraz innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii, zmniejszających zużycie energii. Dlatego od lat stawiamy na sektor B+R, współpracując z najlepszymi polskimi naukowcami. W konsorcjum z Politechniką Warszawską, największą i najstarszą polską uczelnią techniczną, zrealizowaliśmy  projekt badawczo – rozwojowy, pt.: „Wykorzystanie sieci neuronowych do sterowania procesów cieplnych w budynkach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W jego efekcie powstał Neuroregulator® - ultranowoczesne, innowacyjne w skali światowej urządzenie z zakresu sterowania procesami cieplnymi w budynkach, wykorzystujące nowe zasady regulacji oparte o sztuczne sieci neuronowe, służące do inteligentnego zarządzania energią cieplną w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczych.

http://regulatorneuronowy.pl

 

Referencje

 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

SIECI I PRZYŁĄCZA

WĘZŁY CIEPLNE

WYKONAWSTWO

 

Serwis

Ekoprojekt udziela gwarancji na wykonane prace i zamontowane urządzenia. W celu uzyskania 100% satysfakcji i zadowolenia naszych klientów poprzez bezawaryjne funkcjono wanie urządzeń w Państwa obiekcie, prowadzimy profesjonalny serwis zarówno w okresie obowiązywania gwarancji, jak i po jej upływie.

 

Oferujemy:

 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • Przeglądy techniczne,
 • Szkolenia w zakresie obsługi węzłów cieplnych i urządzeń sanitarnych
 • Bieżącą naprawę węzłów cieplnych i urządzeń sanitarnych.

Chcesz zgłosić usterkę?

Wypełnij poniższy formularz usterkowy online lub pobierz tutaj w pdf i wyślij na adres serwis@ekoprojekt

 

Kontakt

EKOPROJEKT Sp. z o.o.

al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

NIP: 522-290-48-74
REGON: 141640300
KRS: 0000319692
Kapitał zakładowy 585.000 PLN

tel. 22-886-44-39
faks 22-846-87-43
biuro@ekoprojekt
www.ekoprojekt.com


Potrzebujesz fachowej obsługi w swoim obiekcie? Chcesz podpisać umowę serwisową? Skontaktuj się z nami:

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.